کندانسورتقطیرپیرکسی

کندانسورتقطیرپیرکسی

980,000تومان
کد محصول: خنک کننده آبی55سانتی
موجودی 99

بررسی اجمالی

این کندانسورهادر یک سایز با لوله های پیرکسی با متراژ مناسب برای دستگاههای تقطیر 4 لیتر تا 50 لیتر برای حصول تقطیر1 تا2 لیترعرق در ساعت توسط شرکت معین آنلاین تولید میشود و میتواند بخار حاصل از دستگاه تقطیر را گرفته و به وسیله گردش آب آن را خنک کرده و...

این کندانسورهادر یک سایز با لوله های پیرکسی با متراژ مناسب برای دستگاههای تقطیر 4 لیتر تا 50 لیتر برای حصول تقطیر1 تا2 لیترعرق در ساعت توسط شرکت معین آنلاین تولید میشود و میتواند بخار حاصل از دستگاه تقطیر را گرفته و به وسیله گردش آب آن را خنک کرده وعرق خروجی خنک و زلال و شفاف بدون رنگ و بو و طعم نامطلوب تحویل بدهد زیرا پیرکس سالمترین عنصر بوده و زمان عرقگیری با هیچ ماده شیمیایی یا اسیدی قلیایی واکنش نشان نمیدهد و تمامی ورودی خروجی ها به شکل یکپارچه روی بدنه کندانسور تعبیه شده و کندانسور با پایه و میله ها و گیره های نگه دارنده ارایه میگردد.

این کندانسور که در نوع شیشه ای تولید میشود و از لوله های شیشه ای 10میلیمتری به طول 2متردر ساخت آن استفاده شده است خروجی دستگاه تقطیر را به شکل بخار دریافت کرده و نهایتا به شکل مایع(عرق) سرد به شما تحویل میدهد و از هدر رفتن خروجی دستگاه به شکل بخار جلوگیری میکند و بازدهی دستگاه شما که همان لیتر در ساعت دستگاه است افزایش پیدا میکند. و با گردش آب باعث ایجاد تقطیر میشود.به دلیل اینکه عرق خروجی خنک میباشد کیفیت بالاتری داردو هیچ گونه بو و بخاری در محیط پخش نمیشود و بازدهی محصول بسته به ابعاد دیگ تقطیر از 1 تا 2لیتر در ساعت متفاوت است.و مناسب دستگاههای تقطیر 4لیتر تا 50لیتری میباشد.

درپروسه تقطیرتنهاچیزی که بسیاربااهمیت وسودآوراست تولیدواستحصال بخارحاصله ازمایع تحت حرارت است که جهت مهاروجمع آوری هرچه سریعتراین بخارحاصله که بااندک کوتاهی درهواپخش خواهدشدودیگردستیبابی به آن غیرممکن است شماوسیله یاابزاری لازم دارید که درکمترین زمان ممکن این بخارراجهت مهار وجمع آوری به مایع تبدیل کنید وچون حرارت پشت این بخارقراردارد وخودبخارنیز ازدرجه حرارت بالایی درزمان تولید برخورداراست باید این ابزاربه گونه ای عمل کند که با تولیدبرودت وسرمادمای موجوددربخاررا کاهش دهد وزمانی که بخار دمای خودراازدست میدهد به مایع قابل جمع آوری تبدیل میشود لذا نقش این وسیله سردکننده بسیارکلیدی است این وسیله درصنعت تقطیر کندانسور برودتی یا خنک کننده نام دارد که درانواع مختلف موجوداست مانندکندانسورآبی یاکندانسور برقی فن دارویا کندانسورپیرکسی وغیره

هم اکنون محصول پیش رو همان کندانسور ازنوع آبی است که بدون مصرف برق فقط با مایع داخل خودکه همان آب است ولوله های مارپیچ شیشه ای که نقش عایق سردکننده رابازی می کند زمانی که بخارحاصل ازتقطیر از زودپزدرحال خروج است به وسیله لوله به داخل این کندانسورکه حاوی آب سرد میباشد هدایت شده وبخارکه بدنبال راهی برای رساندن خودبه محیط بیرونی میگردد ناچاراز درون لوله های مارپیچ این کندانسوردرحال چرخش است که نهایتا به انتهای راه میرسد که دیگربخارقبلی نیست بلکه فرایندموجوددرکندانسور بخارفراری رابه قطرات مایع قابل جمع آوری وذخیره سازی تبدیل نموده واینجاست که بخار تبدیل شده به عرق به داخل ظروف کریستال قرابه ما واردشود چون دیگربه تکامل رسیده وازبخارگاز به مایع عرق موردمصرف ماتبدیل شده لذا نتیجه میگیریم هرچه وسیله سردکننده شما کارایی بیشتری داشته باشدنتیجه نهایی کاربرای شمارضایت بخش بوده واز به هدررفتن سرمایه بایکبارهزینه جلوگیری می کنید دراین قسمت  به شما حق انتخاب داده شده وشما میتوانید باتیک زدن کزینه ها انتخاب نوع محصول درستون کناری این محصول را درظرفیت های موردنظردلخواه انتخاب وپس ازافزودن به سبدخرید وانجام مراحل تکمیل خرید درانتها به صورت خودکار به سیستم پرداخت بانکی متصل شده و هزینه فاکتور صادره ازطرف سیستم فروش اینترنتی مارا با تمامی کارتهای بانکی شبکه شتاب مطابق آموزش وراهنمای خرید اینترنتی دراینجا پرداخت نموده ومنتظر ارسال سفارش خود درهرکجای کشور ایران که سکونت دارید درکمترین زمان ممکن باشیدنظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب