فهرست کندانسورلوله مسی برقی

فهرست کندانسورلوله مسی برقی

1,000,000تومان
تولید کننده:ایران
کد محصول: فهرست کندانسورهای لوله مسی برقی فن دار
موجودی 514

بررسی اجمالی

فهرست انتخاب انواع کندانسورهای برقی فن  دار بالوله مسی که برای ایجادبرودت در بخارحاصل ازدستگاه تقطیروتبدیل بخاربه مایع استفاده میشود بااین کندانسوربه سرعت بخارتبدیل به مایع عرق یاالکل میشودوهرچه قدرت برودت کندانسوربیشترباشداین تبدیل بخاربه مایع نیزسر...

فهرست انتخاب انواع کندانسورهای برقی فن  دار بالوله مسی که برای ایجادبرودت در بخارحاصل ازدستگاه تقطیروتبدیل بخاربه مایع استفاده میشود بااین کندانسوربه سرعت بخارتبدیل به مایع عرق یاالکل میشودوهرچه قدرت برودت کندانسوربیشترباشداین تبدیل بخاربه مایع نیزسریع ترانجام میشود ومنجربه استحصال  مایع بیشتری میگرددکه هرچه این مایع بیشترحاصل شود سودآوری بیشتری برای شمابدنبال خواهد داشت دراین فهرست کندانسورهای  بالوله مسی  قراردارد ودرفهرست دیگرکندانسورها با لوله استیل قرارداده شده که انتخاب آن باشماست دراین نوع کندانسوردیگرنیازی به مصرف آب نیست وبخاردرحین عبورازبین لوله ها توسط فن برقی ودمیدن هوا خنک میشود.شماازفهرست بالا یکی ازگزینه ها را انتخاب وبه سبدخرید خود اقزودهنظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب