راهنمااسقاط خودروفرسوده


اطلاع از فعالیت و سرویس مورد ارائه ما در این سایت

مالکان خودروهای باعمر20سال به بالا که طبق قانون موجود خوروی  انان به عنوان خودروی فرسوده دارای شرایط اسقاط است میتوانند با شرایطی که قانون گذاران برای واردکنندگان خودروهای خارجی مقررنموده که یکی ازاین الزامات خریدواسقاط خوروی فرسوده باعمر20سال که توجه براینکه مالکان این خودروهابیشترازقشراسیب پذیرند به  نوعی قانونگذاربه طورغیرمستقیم بااین مسئولیتی که برای واردکنندگان درنطرگرفته به نوعی خواسته تامین وتسهیل  برای تامین هزینه خرید یک خورو مدل بالا برای مالکان خوروهای فرسوده فراهم شود که جای تقدیروتشکرقشراسیب پذیر رابدنبال داشته ازنمایندگان معماراین طرح درمجلس

مالکان محترم خودروهای فرسوده پلاک استان تهران واستان البرزبدقت توجه کنند تا کاملا ازروند کارمطلع شوند اول اینکه آگاه باشید مادراین سامانه به هیچ وجه قصدخرید خودروی فرسوده شمارا نداریم وشماهم باثبت اطلاعات خود چیزی به ما نمی فروشید بلکه این سامانه  فقط به منظور فراهم ساختن بستری برای شناسایی و دریافت اطلاعات  ثبت شده غیرحضوری مالکان وخودورهای اسقاطی وپالایش وانتقال این اطلاعات به خریداران خودروی فرسوده که 99درصد خریداران دارای شخصیت حقوقی هستندیعنی همان خودروسازان دولتی یاشرکتی واز طرف مقابل فروشندگان این نوع خورو  اشخاص حقیقی هستند که روند معاملات را سخت و درشرایطی حتی غیر ممکن نموده که با وجود  ضعف و عدم وجودریرساختهای لازم اشفتگی و بلا تکلیفی برای مردم فروشنده که با توسل به شایغات اقدام  به ثبت وانتشار آگهی اعلام فروش در سایتهایی مثل دیواروشیپور باعث شدن طوفانی بر پا کنند که اسیب  نهایی ان  به  چشم  فروشندگان  همین  خوروهای  فرسوده  خواهد رسیدچگونه یک شبه  خوروی پیکان سال 1361 را به قیمت 450ملیون دردیوار اکهی کردند در صورتی که خریداران حقوقی قادربه مشاهده و یا معامله با تک تک فروشندگان  آگهی دهنده دراین  نوع  سایتها نیستند  و اینجاست که خلع وجود مرکز وسامانه ای برای تسهیل وانجام  این  نوع معاملات دربستری بدور از شایعه والتهابات ما بین خریدارن حقوقی و تعداد بیشماری فروشنده حقیقی  لازم  وحیاتی است ودرست کار ووظیفه اصلی ما در این میان آغاز میشود که با ساماندهی این روند رضایت دو طرف کسب گردد و دست دلالان وسودجویان قطع واگرهم پول وسودهی در میان است تمام ان مستقیم به جیب شما مالک محترم واریز شود در این سامانه مالک خودرو فقط برای اعلام وجود داشتن خوروی فرسوده  و اعلام تمایل به فروش ان طبق قیمتی که خریدار حقوقی مشخص نموده و برای تمام خودروهای فرسوده با هرنوع ومدلی یکسان است  که تا به  این لحظه قیمت پیشنهادی  یکی  از  وارد  کنندگان  به  همکاران  من  که پس از  استعلام  تائید  در سایت  قرار گرفت  مبلغ   140 ملیون  تومان برای  تمام  انواع  خودروهای  فرسوده  سواری و وانت بار  پلاک استان تهران و پلاک استان  البرز  یکسان  است  اگر  مالکان  این خودروها مدارک درخواستی  هویتی و خودروی  انان موجود و مایل به فروش با این  قیمت هستند فقط از یک طریق وان هم ثبت نام  دراین  سایت است با ثبت اطلاعات خود مشابه آگهی موردثبت  در سایت دیوار ولی بااین تفاوت که اگهی اعلام  امادگی   فروش  شما در این سایت  به نمایش عمومی منتشزنمیشوند بلکه اطلاعات ثبت شده شما پالایش وسازماندهی وپس از  استعلام  احراز هویت ثبت شده شخصی  خود و مالکیتی خودرو  ی مورد فروش  شما این اطلاعات به صورت  فهرست گروهی   برای  خریداران حقیقی و حقفوقی  وارد کننده خوروی  خارجی  پیشنهاد کننده  این قیمت خرید  ارسال .وانها مطابق با تاریخی ثبت نام در این سامانه برای  شما پیامی خاوی  نوبتی جهت حضور با خورو و مدارک کامل به همراه نشانی محل  اسقاط ودریافت وجه فروش خوروی خود تکلیف تان روشن واز سردرگمی که  دیگرلاز  م  نیست درانتظار نتیجه بازدهی آگهی خود در سایت های مثل دیوار بمانیدواگر هم دراین میان سودی موجود است این سود بجای پرداخت به دلالان مستقیم به جیب مالک فروشنده خودرو  میرود

همچنین  مالکان ثبت نام کننده در این سامانه اززمان ثبت نام تا قبل از حضور در کارگاه اسقاط بنا به هر دلیلی میتوانند از ادامه روند فروش خودرو  خود صرف نظر نماید بدون هیچ مانعی ویا پرداخت خسارتی به  این  سامانه یا خریدار شما میتوانید اعلام  انصرف  داده وزمان فروش خودرا تا هر زمان دلخهواه به تعویق انداخته  یا به کلی از فروش خوروی  ثبت نام   شده خود  خودداری کنید ثبت نام واطلاعات دراین ساماته لزومان برای  ثبت نان کننده هیچ تعهدی را بدنبال نخواهد اورد

هزینه وشرایط  ثبت  نام در این سامانه
همچنین در سری  اول این   ثبت  نام  دراین  سامانه هزینه ای مربوط  به ثبت نام  و طبقه بندی و رسمی نمودن اطاعات از جمله رونوشت برابر اصل نمودن و الصاق تمبر وغیره را در گه درهر ثبت نام  حدود یکصدهزارتومان براوردشده  که خریداران حقوقی پرداخت تمام این  مبلغ را عهده دار شده  بودند ولی چون ثبت نام رایگان بود  تعداد زیادی هم به صورت فیک و اسپم بامشخصات غیرواقعی  یا خودروهایی که پس از احراز مالکیت مشخص شد جزو طرح خودروهای عرسوده  نیستند ثبت  نام  نمودن که همین بی انصافی برخی از کاربران روند کار همکاران مارا دچار زحمت وبه اعتبار صنفی ما نزد خورو ساز  کارفرما آسیب واردنمود  لذا نصمیم گرفتیم  در این مرحله 40درصد از هزینه  ثبت نام  رااز  خود ثبت نام کنندگان دریافت  کنیم  تاحداقل  پرداخت این مبلغ ناچیز  مانعی از ثبت نام کنندگان فیک شود و این  پرداخت درواقع پروسه روند رسیدگی  به  سفارش فروش شمارا نیز  سرعت  بخشیده و ما وهمکاران  وقت خودرا صرف اطلاعات فیک عده ای نمیکنیم که وجود خارجی ندارتد مثلا مالکان  خوروهای مدل 1395تا تولیدسال1400 که مدل خودریشان شامل این طرح نمیشد به  تعدادزیادی ثبت نام کرده  بودن   که  تفکیک این  موارد  بسیار  مشکل  ساز  برایمان  شده بود پس  شما همزمان با ثبت نام  به درگاه امن پرداخت بانکی   دراین سایت متصل و مبلغ 40 هزار تومان را توسط یکی از کارتهای بانکی خود پرداخت آنلاین میکنید .همچنین به هر علتی از پذیرش اسقاط خودروی شما خودداری شود وثبت نام   شما مردود اعلام گردد این مبلغ 40 هزارتومان قابل استرداد نیست و وظیفه انسانی ما بود که این موضوع را بدانید که شائبه کلاهبرداری برایتان بوجود نیاید

موارد مشکل  ساز  برای  مالکان  خودروی  فرسوده
-لازم  به تاکید است تمام  اسناد  درخواستی خودرو احراز  مالکیت شما رسیدهای پرداخت  عوارض و پرداخت جرائم به روز و قانونی وسالم بودن  هرودو پلاک  عقب وجلو خودرو  در روز تعیین شده همگی لازم وضروری است که فقدان یکی از این موارد به عدم پذیرش  خودرو  شما منجر میگردد همچنین  در  هنگام  ثبت نام  در این سامانه اطلاعات درخواستی را که میدانید درسیستم راهور هم ثبت شده  مندرج  کنید یکی از پالایش اطلاعات شما در این سامانه ارسال مشخصات  جهت احراز هویت مالک واستعلام کارتکس خودرو و مالک قانونی کنونی آ ن است بخاطر همین ما امکان بارگذاری رونوشت وعکسی واضح وقابل  تشخیص اطلاعات نوشتاری  موجود در متن تصویر سند که اگر شما در درج وثبت اطلاعات ناخواسته اشتباهی  نموده بودید با رجوع به تصویر سند خودرو  به  جای رد  و عدم پذیرش شما با وجود تصویر سند  خودرو  ان اشتباه  شمارا بتوانند  همکاران ما تصصیح واصلاح  کنندو

ثبت  صحیح  شماره همراه وای دی  ایمیل 
- شماره   تلفن دقیق تلفن همراه خود را  برای دریافت پیامک   اطلاع رسانی   ازجمله نوبت شماهمچنین ثبت ایدی ایمیل هم برای وجود امکانی که  درصورت عدم دسترسی   ارسال پیام به  تلفن همراه  تان   به  هردلیل .....چیز دیگری برای  تماس باشما موجود باشد اگرهم ایدی ایمیل ندارید برای تکمیل ثبت نام خود وعدم دریافت گیام خطا  یک ایدی مشابه این در فیلد مذکور قرار دهید واین ایدی برای دوثبت نام اعتبار ندارد فقط برای یک ثبت نام کننده نام یا نام  خانوادگی خود را با خروف کوچک انگلیسی درون قیلد مندرج و در ادامه حروف انگلیس (اینو دات ای از وارد کنید )مثل ثبت نام کننده بنام علی  یاری  باید اینگونه ای دی مورد درخواست سیستم را درج وثبت کند   ( info@aliyari.ir)

4-ثبت  صحیح  شماره  شبای  حساب   بانکی  مالک خوروی فرسوده 

-شماره  شبای  حساب بانکی درحواستی  را برای دریافت وجه خودرو درفیلدمربوطه صحیح وارد نماید  اگر نمیدانیدبامراجعه به شعبه بانکی خودبا هربانک که حساب شمابه  نام  ان بانک هست شماره  بانکی شبا مرتبط  باحساب تان را درخواست ودر پروفایل خوددر اینسایت ثبت نماید ودقیق فقط شماره  شبای  مالک  خودرو   باشد  حتی  اگر  شماره  شبای  یکی  از اعضای  خانواده  شما  باشد  مورد  قبول  نیست  چون  پول خورورو  شما از طریق این شماره شبا که باید همخوانی با مشخصات مالک باشد به  حسابتان واریز میشود

5-مدت  زمان  انتظار  درصف نویت اسقاط خورو
 مدت زمان انتظار در نوبت اسقاط  حداقل بین 20 وحداکثر 40 روز از زمان ثبت نام در این سامانه خواهد بود که براساس جمعیت متقاصی وظرفیت کارگاههای اسقاط کننده متفاوت  بوده و این سامانه برای دیر یا زود  شدن ان  کاری نمیتواند انجام   دهد6- برای اطلاع رسانی از نقش و وظیفه خود به استحضار کاربران محترم
این سامانه  غیر انتفاعی  و به سفارش یکی از خودرو  سازان داخلی به منظور وجود واسط  خرید جهت تسریع ارتباط باشهروندان  فروشنده  خودرو فرسوده  در اویل سال 1402  به صورت سرویس دهی غیر حضوری آنلاین  و فعالیت به صورت شبانه  روزی  امکان  ثبت نام  آنلاین مالکان خودروی  فرسوده در  سراسر ایران  دورن همین  سایت به همراه  دریافت همزمان 40دراز وجه  مربوط  به ثبت نام  از طریق کارتهای  بانکی  برای   شما عزیزان  فراهم نموده  وامیدواریم  توانسته  بوده  باشیم  رضایت  همگان  را  فراهم  وتصریح  بخشیم  چنانچه  نیاز  به  برقرای  ارتباط   با  همکاران  ما را دارید توسط  گزینه  تماس  با مایا با کلیک در اینجا  به  صورت مکتوب سوال .و درخواست  خود را  درج وارسال کنید که بلافاصله  برای   ما به صورت خودکار  ارسال میشود پس از دریافت    دراولین فرصت  پاسخ  شمارا خواهیم  داد همچنین  تصویر مدرک واطلاعات شخصی و خورویی  شما  پس از دریافت و پالایش  به صورت تکمیلی با پیوست اسناد استعلام اهرازهویت  مالکیت و  اطلاعات خودروی مورد  فروش  شما  تماما  به خریدار خودروی  شما جهت تسریع  در پروسه  بعدی  اسقاط  ارسال گردیده و هیچ  سند و رونوشتی از مدارک واطلاعات شما نزد ما برای همیشه باقی نمی ماند همچنین  تعیین نوبت برای مرحله اقسط و دریافت  وجه  خودرو  همگی بنا بر برنامه ریزی و تصمیمات خریدارخودروی  شما انتخاب و گرینش میشود چون بسیار ی از شما عزیزان در تماس با ما با شرح مشکلات موجود  در زندگی   شخصی تان  از ما درخواست  جلو انداختن  نوبت  یا افزایش میزان قیمت خرید را ثبت وارسال نموده بودیذدکه ما با اعلام شرمندگی  به شما عزیزان  ار عدم   امکان  هرگونه قدرت دردخالت درایجاد تغییرات در پرونده فروش خودرو  ی شما مجدد طلب عفوبخشش از شما داریم جون تمام مدارک وتصمیم  سازی ها  در مکانی  دیگر وتوسط  کارشناسان در بخش بازار یابی  کمپانی خودرو  ساز مربوط  عملیاتی ودرنهایت اطلاع رسانی میشود

6-اعلام  قیمت خرید از طرف خریدار

از تماس های دریافتی بیشتر فروشندگان بدون اندکی صرف زمان برای دریافت پاسخ  سوال خود مشخصات خودروی خود حتی تصویر ی از ان را برای ما ارسال و استعلام  قیمت خرید نمودند که ما در این صفحه به تشریح توضیح دادیم قیمت مصوب کنونی خریدار برای تمامی برندها ومدلهای شامل گردیده در اسقاط  خودروی فرسوده فارق از نوع برند آپشن های موجود تمیزی یا تصادفی بودن وهمجنین بدون  درنظر گرفتن مدت باقی مانده از  بیمه شخص ثالث و بدنه وهمچنین کم  و زیادی کیلومتر کارکرد خودرو  قیمت یکصدوچهل ملیون  تومان نقد پس  پروسه اسقا لط و تحویل مدارک رسمی و قانونی اسقاط هردستگاه خودرو  به حساب شبای بانکی فروشنده واریز میشود این ملبغ برای پیگان پراید پژو 405 و 206 وهر خودروی حتی تولید خارج یکسان و هیچ ارجحینی برای قیمت گذاری خوروی خاص وجود ندارد و تنها ارزش تمام خودروهای پلاک استان تهران و استان البرز شامل این طرح برای خریدار فرسوده و از رده خارج  شدن تمام  این  خودروهاست وآلیاز بکاررفته طلا  در بدنه خودرو  شما هم برای خریدار قابل ارزش و افزایش قیمتها نیست و طبیعی است هرچه زمان این طرح شامل گذشت زمان شود امکان  کاهش این قیمت که در واقع قیمت واقعی این خودروها هم  نیست فقط  مسئولان برای رفاه حال قشراسیب پذیر که بیشتر مالکان از این قشر هستند فرصتی طلایی مهیا نموده تا این قشروسائط نقلیه خود را تبدیل به احسن کنند وبدون خودرونمانند مثلا در بازار خرید فروش خودرو امروز قیمت یک خودروی پراید مدل 1379 ایا از 50ملیون  تومان  بیشتر است؟ولی در این طرح  همین خودرو شانس فروش به ملبغ 70ملیون تومان از قیمت واقعی خود بالاتر را دارد تا در اینده چه خواهد شد


اعلام  تامین اسناد اسقاط  برای تمام واردکنندگان حقیقی وحقوقی از یکدستگاه تا هرتعداد

متاسفانه ما به هیج عنوان در مرحله ابتدایی  ثبت نام شما امکان  معرفی خریداران چه حقوقی و چه حقثی را در این سایت نداریم  چون   این خریداران از ما تعهد به حفظ عدم   افشای  نام ومشخصات  خود را درخواست نموده وما نیز متعحد به حفظ  ان هستیم  ولی تعهدی به منظور  انجام  کار اختصاصی به این کارفرمای خاصی  نداریم درصورت درخواست شرکتهای دیگر خودرو ساز و همچنین افراد واشخاص  حقیقی که به صورت شخصی  خودرو  وارد میکنند می توانیم  اگر نیازمند همکاری  در چنین پروسه ای عستند و نیازمند اسناد اسقاط خودروفرسوده  برای  واردت خودروی خارجی باشند ما اماده  هرگونه وهمکاری سازنده  با انان به شکل منظم وسیستما تیک هستیم  و  پتانسیل  گسترش فعالیات و سرویس دهی در مجموعه کارگروه خود را  دارا  میباشیم  از اینجا کلیک کنید و امادگی همکاری با ما را ارسال نماید همکارن من دراولین فرصت با شما تماس گرفته و اقدامات بعدی صورت  میگیرد