مابه عنوان یک کاسب مسلمان ایرانی درحدود بیش ازیک دهه فعالیت صنفی درفضای اینترنت همواره هشداردادیم که جهت تهیه وتولیدالکل خوراکی ازمااقدام به خرید نکنید وطبق وظیفه انسانی وقانونی همواره  کاربران خودرا ازتولید فروش ومصرف مشروبات الکی منع کردیم حتی راهکارهای ارائه کردیم که چگونه الکل غیرخوراکی با دستگاههای ما تولید کنید و به چه صنایعی که نیازدارند به قیمت بیشتر از مشروبات خوراکی بفروشید مثل تولیدکنندگان ضدیخ-آزمایشگاه ومراکزبهداشتی ودرمانی-تولید کنندگان محصولات ارایشی بهداشتی و صنایع شوینده بهترین خریداران تولیدات الکل غیرخوراکی بادرجه70درصدبه بالا

ولی متاسفانه به مسائلی در سطخ جامعه برخورد میکنیم که اطلاع از آن به  عنوان یک ایرانی بسیارگزنده وتاسف آوراست مثل چرخه مرگ ومیربراثرمصرف مشروبات الکی مسموم واخبارپی درپی مرگ جوانان مظلوم ایران زمین جوانان رعنا که این کشوربه وجودیکایک آنان برای آبادانی وآزادی خودنیازمنداست ولی متاسفانه برای نابودی این سروهای استواروجوان ایران زمین درجایی دیگرخون آشامان پلیددشمن این اب وخاک نقشه های شومی کشیدند که ازتمام جوانان عریز هموطنم درخواست عاجزانه دارم در این دام خود وخانواده تان را گرفتارنکنیدواین عدم گرفتارشدن هم بسیاراسان وسهل است مشروبات الکی مسموم همان الکل متانول است که افرادعادی درخانه وکارگاه قادربه تولید 1قطره ان نمیتوانند باشندوتولیدکنندگان متالون باید دارای کارخانه مجهزوپیشرفته وبزرگی باشند وتحت وفرایتدی غیراز تولیدالکل خوراکی از چوب درختان جنکلی تحت شرایط سخت وتجهیزات خاص اقدامبه استحصال متانول کنند که 90درصداین کارخانه جات تولید متالون دولتی هستند و10درصد دیگر مجدد تحت نظارت دولت ازکشورهای تولید کننده خرید اری و به داخل کشور وارد میشوند وبرای مصارف صنغتی استفادهمیشود ومن وشما یا یک ساقی نمیتواند برودسفارش خرید 1تا 1000لیتر متانول به این تولیدکنندگان بدهد

انتشاراخبارفیک وگمراه کننده منابع خبری داخلی به مردم؟

ارطرفی منابع خبری داخلی با تولید وانتشاراخبارفیک مبنی برمصرف مشروبات خانگی دست ساز علت مسمومیت مصرف کنندگان  میشود بااین عنوان که دم کشمش قاطی عرق شده یا هسته خرمارا چون از داخل ملات خارج  نکردند باعث تبدیل به مشروب سمی شد که همگی دروغ وشایعاتی هست که قاتلین جوانان ما برای انحراف افکارعمومی واینکه با پخش اطلاعات غلط جوانان بیشتری از مشروبات خانگی به سمت قتلگاه آنان قدم بگذارندباوجوداینکه درکل مصرف مشروبات الکی برای سلامتی بدن ازجمله کبد وکلیه زیان اوراست و ما تشویق وتوصیه نمیکنیم ولی برای جلوگیری از این قتل عام وسیع برنامه ریزی شده اینطور به موضوع نگاه میگنیم که تعدائ جوان درمراسم جشن عروسی و دورهمی بخواهند لبی تر کنند مابه عنوان کسانی که ارتباطی با تولید الکل داریم به شماکاربران ضمانت کتبی و شفاهی و اطمینان میدهیم به هیچ عنوان مشروبات دست ساز خانگی که اتانول نام دارد نمیتواند مسموم باشد حتی اگرشما خودتان هم بخواهید مشروبات الکی مسموم با نام متانول نولید کنید قادر نخواهید بود همچنین هنگام فرایند تقطیر هرچقدر چوب وهسته خرما در ملات تخمیری شما باشد حتی هنگام تخمیر شما یک تنه درخت هم داخل دیگ تقطیر وارد کنید واستحصال الکل کنید بازهم 1قطره متانول نمیتواند بدست آورید و تمام مشروبات دست ساز خانگی سالم هستند ونه کور میکنند نه کسی را به قتل میرساندنوع عرضه-قیمت وظاهرمشروبات سمی چکونه است؟

مشربات مسموم بدین صورت بدست شما میرسد به عنوان ویسکی قاچاق در بطریهای مشابه ویکس های معروف خارجی همراه با قطره چکان ووجو.د پلمپ که این دو از طرف فروشندگان به عنوان اصالت واورجینال بودن ویسکی -ودکا-شامپاین تاکید میشودبا قیمتی ارزان البته ابتدا بانمایش انواع بطریهای زیبایی ویسکی درون خودرو با محل فروش خریدار را ترغیب به خرید حداقل یک بطر به قیمت یک ملیون میکنندواگربشنوند خریدار این مقدارپول همراه ندارد به گونه ای از مقدارپول خریداراطلاع میابند که مثلا طرف میگوید شرمنده من الان150هزارتوان بیشترموجودی ندارم خریدار به فردی لوطی تبدیل میشود ومیگوید خدا برکت همان را بدهالباقی مهمان ما فقط موقع شرب یادی هم ازما کنیدوطبق مشاهدات ما تامبلغ 50هزارتومان هم شماداشته باشید درمقابل پرداخت همان 50هزارتومان یک بطری به شما میدهند

ادعای نادرست معرفی مشروبات الکلی مسموم به خریداران  به عنوان ویسکی اصل قاچاق

اگرکسی بخواهدویسکی قاچاق واردکشورکند که ازنظرخجم زیاد -خطرشکستن بطری ویسکی- وخطر پخش بوی الکل هیچ شانسی نخواهدداشت حتی 1پارتی ویسکی با چنین ریسک بالایی قاجاق نمایدچون اقلام قاچاق بسیار مناسب برای جاسازی وبا سود بسیار بالا تراز ویسکی و عدم مواحه با احکام  مجازاتی کمتر از قاجاق ویسکی هست که هیچ انسان عاقلی دست به قاچاق ویسکی نمیزند وتاامکان قاچاق گوشی موبایل قطعات سخت افزار کامپیونر-لپ تاپ .مثل این چیزهافراهم است  که شکستنی هم  نیست وبوی هم نداردو درصد لورفتن اندکی دارد واگرهم لو برورد فقط جریمه نقدی پرداخت و اموال قاجاق را باپس میگیرند شماباشید ایا سراغ ویسکی برای قاچاق میروید؟میرسیم به بطریهای مشابه سازی شده با ویسکی اصل که شامل حداقل شامل 50نوع ویسکی ومشروبات خارجی شیبه سازی شده طراحی وچاپ لوگو+درب+قطره چکان و حک تاریخ تولید وانقضا که صفرتاصد درداخل ایران تولید میشود واگریک تولیدکننده بخش خصوصی مالک کارخانه تولید بطری اقدام به تولید کند وچایخانه خصوص هم اقدام به چاپ مارک-لوگووعلامات تجاری به صورت زیرزمینی بخواهد بکند پیدا کردن این تولید کنندگان بسیار برای دستگاه انتظامی وامنیتی آسان است و اگر تولیدکننده خصوصی باشد چه مجازاتی  در انتظارشان خواهدبود؟ و اصولان تولیدکننده چنین محصولی فیک که قاعدتا باید دارای کارخانه مجهزبه تکنولوژی و خط تولید کامل وجدیدباشد چرا باید با وجودچنین سرمایه و نیروی انسانی بخواهد تمام دارایی وجان خودرا به معرض خطر قرار دهد  وبطری فیک ویسکی تولید کند اغلب کسانی چنین خلافهایی میکنند  از سر ناچاری وعدم وجود سرمایه وشفل قانونی مناسب اقدام به تخلف میکنند گسی که بطری ویسکی چعل میکندصرف نظر از مجازات قانونی وبه اختمال سنگین مانند مصادره کارخانه مواجه هست چرا چنین ریسکی باید بکند او هرگونه تولیدی قانونی داشته باشد میتواند گسب سود ودرامد کند


مرگ طبیعی دراثرعدم آکاهی مصرف کنندگان یا قتل ازپیش طراحی شده جوانان ایرانی

این نوع تولید  نمیتواند تولید خانگی یا زیرزمینی کوچک بدون وجود تجهیزات وماشین آلات صنعتی موردنیاز چنین خط تولیدی برقرار باشدچون وسعت توزیع گسترده ای راپوشش میدهدو درتمام سطخ کشوربا محصولات مشابه یکدیگرمواجه ایم واین توزیع گسترده خودگویایی   وجود خط تولید وسیع واطمینان خاطرتولید وتوزیع کنندگان  از عدم وجود دستگیری ومجارات خود گویایی توضیح وتفسیر بیشتر نیست ساده بگوییم همان عواملی که دانش اموزان بی دفاع ما را در مدارس مورد هدف شیمیایی قرار دادن حالا با رویکردی مشابه اقدام به نابینا نمودن ودرنهایت تحمیل مرگ براثر مصرف مشروبات الکی جوانان بی دفاع ایرانی رامورد هدف  خود قرار میدهند.. شما دلیلچنددلیل وجود پروسه سیستماتیک اینگونه قتل عام

دلیل  اول یعنی تولید متانول توسط کارخانجات مجهزدولتی امکانپذیراست

دلیل دوم تولیدتعداد بالای  بطری فیک ویسکی در50نوع مختلف ودرکنار چاپ لوگوفیک

 دلیل سوم سیستماتیک بودن این فرایند درپروسه  پرکردن این بطریهای ویسکی فیک و پس از پرکردن ونصب قطره چکان +بستن بطری همراه با پلمپ بطری را در نظر خودتان مرورکنیدآیا میتواند کار من وشما یا جند ساقی عرق باشد

                                                                            

راه حل جلوگیری ازاین قتل عام جوانان جیست؟

اصلاع رسانی کسترده برخلاف خبررسانی هایی هیچ اشاره وهشداری دراین خصوص تاکنون نکردند

2-عدم خریدهرگونه مشروب به هزنام وبه هرظاهری -ایرانی یاخارجی-ویسکی-عرق سگی-ودکا-شراب

3-ضمن تاکیدبه عدم استفاده ازمشروبات الکی به دلیل اسیب به سلامت بدن  ولی اگربه هردلیل میخواهید مشوب بخورید خودتاتن به تنهایی یا توسط تشکیل گروهی چندنفره با تهیه دستگاه تقطیر خودتان اقدام به فرایند تخمیر وتقیطرکه کاربسیاراسانی است نماید وبا اسودگی خیال مشروب دست سازخوداتن را مصرف کنید مشروبات خانگی به هرشکلی تولید شئدسمعی نمیشوداین شایغات وجود دم کشمس هسته خرما ووجودچوب در تقطیرباعث سمی شدن مشروب تولیدی شما میشود شایغات بی پایه واساسی ه