دراین فروشگاه مابرای مشتریان محترم امکانات تفریحی وسرگرمی  درنظرگرفتیم تا درکنارپروسه ثبت سفارش وخریدکالا لحظاتی رانیزدرکناردوستان وخانواده سرگرم شوند

دراین بخش شماقادرید به بیش از750کانال شبکه رادیووتلویزیون ماهواره ای بدون نیاز به استفاده از فیلترشکن متصل شوید وتمام کانالهای ایرانی وخارجی ماهواره ازقبیل برنامه های ورزشی-فیلم-سریال-موزیک-اخبار-رادیوهای پخش موزیک وفشن شوی بانوان وهرانچه دیگران باید توسط ریسورو دیش گردان دریافت ومشاهده کنند شمابه راحتی با اینترنت فعلی خوددریافت ومشاهده میکنید امیدوارم برایتان جالب باشد ولذت ببرید