شیلنگ واتصالات

شیلنگ واتصالات

فهرست واشروشیلنگ سیلیکونی واتصالات مخصوص فرایندسالم تقطیر

تبدیل2به1

160,000تومان

شیلنگ سیلکونی10به15

180,000تومان

شیلنگ سیلکونی12به18

7,500,000تومان

شیلنگ سیلکونی18به23

190,000تومان

شیلنگ سیلکونی5در10

300,000تومان

شیلنگ سیلکونی8به12

4,250,000تومان

شیلنگ سیلیکونی10به15

2,500,000تومان

قفل هوا6حباب باسوپاپ

225,000تومان

قفل هوا6حباب پک5تایی

125,000تومان

قفل هوا6حباب100تایی

2,300,000تومان

واشر سیلیکون10در15

190,000تومان

واشر سیلیکون14در18

130,000تومان

واشر سیلیکون15در20

185,000تومان

واشر سیلیکونی9در18

90,000تومان

واشرسیلیکون8در8مربع

60,000تومان

واشرسیلیکونی10در17

260,000تومان

واشرسیلیکونی8در8

120,000تومان
نمایش 1 تا 21 از 21 (1 صفحه)