مکمل ارتقاء دهنده

مکمل ارتقاء دهنده

فهرست موادومکمل های ارتقاء دهنده کیفیت وکمیت  استانداردسازوافزایش درصدمحصول نهایی

اسید لاکتیک

200,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

اسید بوریک

150,000تومان

اسیدلاکتیک

200,000تومان

تراشه کیسه ای نیمسوز

250,000تومان

تشتک آسان بازشو

300,000تومان

تشتک فلزی

650,000تومان

توری مسی2متری

180,000تومان

حذف کننده کلر

200,000تومان

رازک

288,000تومان

سدیم متابی سولفیت

150,000تومان

شربت فرکتوز1کیلویی

98,000تومان

شربت فرکتوز800گرمی

110,000تومان

شیلد مسی10متری

750,000تومان

شیلدمسی1متری

80,000تومان

شیلنگ سیلکونی10به15

180,000تومان

شیلنگ سیلکونی12به18

7,500,000تومان

شیلنگ سیلکونی18به23

190,000تومان

شیلنگ سیلکونی5در10

300,000تومان

شیلنگ سیلکونی8به12

4,250,000تومان

شیلنگ سیلیکونی10به15

2,500,000تومان

عصاره کوییلا

125,000تومان

مالت اکسترکت

100,000تومان

مخمرفرانسوی

195,000تومان

موم آب بندی بطری

250,000تومان

ناگت خام500گرمی

310,000تومان

ناگت نیمسوز500گرمی

350,000تومان

واشر سیلیکون10در15

190,000تومان
نمایش 1 تا 40 از 57 (2 صفحه)